Produkter

Vi är en komplett leverantör av högkvalitativa mekaniska produkter, från tillverkning av komponenter till komplicerade sammansatta produkter.

Vårt åtagande omfattar alla led från produktionsanpassning av konstruktioner till tillverkning och kontroll. Vid behov av konstruktionshjälp samarbetar vi med erfarna konstruktörer.

Utöver att svara för kontinuerlig leverans av komponenter kan vi också fungera som en flexibel kapacitetsresurs vid beläggningsstoppar. Vi söker därför främst våra uppdragsgivare bland företag som värdesätter långsiktiga engagemang och hög kvalitetsnivå.

Sammantaget kan vi erbjuda hög produktkvalitet, kostnadseffektiv produktion och hög leveranssäkerhet.

prod-widget-3 prod-widget-2 prod-widget-1