Tillverkning

Grunden i vår verksamhet är ett gediget yrkeskunnande och hög produktionsteknisk kompetens. Vi arbetar ständigt med kompetenshöjande utbildning inom organisationen. Våra CNC-operatörer arbetar med hela produktionskedjan, från programmering till mätning, vilket gör produktionen snabb och effektiv. Vi har stor erfarenhet och högt kunnande inom nyckelområden som skärande bearbetning, svetsning och montering.

Vår maskinpark omfattar moderna multioperationsmaskiner, CNC-svarvar och fleroperationsmaskiner. Vi är även väl utrustade med konventionella maskiner. Detta ger oss möjlighet att klara de flesta tillverkningsuppdrag i egen verkstad.

Vår moderna effektiva verkstad i kombination med brett yrkeskunnande ger en flexibel produktionsapparat lämplig för såväl enstyckstillverkning som för medelstora serier.

Vår effektivitet och flexibilitet gör oss konkurrenskraftiga både vad gäller pris, kvalitet och snabba, säkra leveranser.